Chov a zdraví

Chov entlebušského salašnického psa

Cílem naší chovatelské stanice entlebušského salašnického psa SWISS ART je chov této krásné rasy podle přísných pravidel FCI a KSSP.

Děláme všechno proto, aby naše budoucí štěňátka byla nejenom atraktivní, ale hlavně zdravá a měla vyrovnanou a přátelskou povahu, díky které je entlebuch tak výborný společník.

Jsme členy Klubu švýcarských salašnických psů a naše chovatelská stanice je registrována u FCI.

Klub švýcarských salašnických psů – kromě jiného chovatelského servisu – organizuje mj. posouzení chovnosti mladých psů a fenek (tzv. bonitace), kontroluje vhodnost chovných spojení a kontroluje i vrhy štěňat a tím zaručuje budoucím majitelům štěňátek jistotu ohledně zdraví a původu jejich nového člena rodiny.

Dalším důvodem proč si koupit štěňátko entlebucha s průkazem původu je otázka jeho zdraví i v budoucnosti. Do chovu je připuštěn jen pes nebo fenka s dobrými zdravotními výsledky a krycí list je vystaven pouze ke spojení dvou vhodných jedinců.

 

Zdraví entlebušského salašnického psa

U entlebušského salašnického psa je k uchovnění (bonitaci) požadováno pět zdravotních testů, které mají z chovu vyloučit jedince s nejčastějšími zdravotními komplikacemi, které mohou postihnout tuto rasu.

Jsou to:

  • dysplazie loketních kloubů tzv. DLK
  • dysplazie kyčelních kloubů tzv. DKK
  • dědičné oční vady tzv. DOV
  • vyšetření na přenos genu prcd-PRA – progresivní atrofie sítnice
  • sonografické vyšetření ektopických ureterů EU – vyústění močovodů

 

Zdravotní výsledky April Schatzi Swiss Tricolor

Naše chovná fenka April Schatzi Swiss Tricolor zdědila po svých rodičích ty nejlepší možné zdravotní dispozice.

dysplazie loketních kloubů  DLK DLK 0/0
dysplazie kyčelních kloubů DKK DKK A/A
dědičné oční vady prostá všech příznaků

data vyšetření: 22.2.2016, 20.11.2017

prcd-PRA A negativní (zdravá a není ani přenašečem genu)
ektopický ureter A

 

Základní vysvětlení k jednotlivým vyšetřením jsou uvedena níže:  

RTG vyšetření dysplazie loketních a kyčelních kloubů 

Dysplazie loketních kloubů a dysplazie kyčelních kloubů patří mezi nejčastější onemocnění pohybového aparátu psů. Je to onemocnění vývojové a kromě základní dědičnosti může být ovlivněno i vnější faktory v životě štěněte jako je výživa, rychlost růstu a fyzická zátěž. Vyšetření provádí jen klubem schválení specialisté.

Výsledek vyšetření DLK se uvádí v čtyřech stupních 0 až 3.

Nejlepší výsledek je 0 pro oba loketní klouby: DLK 0/0.

Výsledek hodnocení DLK nesmí být horší než 2.

hodnocení  DLK stupeň postižení
0 normální, zdravý loketní kloub
1 mírná artróza
2 střední artróza
3 těžká artróza                      – jedinec je vyřazen z chovu

 

Výsledek vyšetření DKK se uvádí v pěti stupních A až E.

Nejlepší výsledek je A pro oba kyčelní klouby: DKK A/A.

Výsledek hodnocení DKK nesmí být horší než C.

hodnocení DKK stupeň postižení
A negativní
B hraniční
C lehký
D středně těžký                     – jedinec je vyřazen z chovu
E  těžký                                 – jedinec je vyřazen z chovu

 

Dědičné oční vady DOV

U entlebušského salašnického psa se vyskytují ve zvýšené míře různá onemocnění očí.

Jsou to především goniodysplazie/glaukom, katarakta a progresívní atrofie sítnice.

Jedině u nemoci progresívní atrofie sítnice je k dispozici test z DNA, který určí přesně, jaké geny štěňátko po svých rodičích získalo a  zda v budoucnosti jako dospělý pes zůstane zdravé anebo onemocní – viz níže Vyšetření na nosičství genu prcd-PRA.

U ostatních onemocnění očí entlebuchů ale v současné době není  k dispozici žádný genetický test, který by dal jednoznačnou odpověď na otázku, jaké geny pes zdědil po rodičích. Proto se to řeší tak, že chovný pes a fenka musí chodit pravidelně k oftalmologovi a ve chvíli, kdy se zjistí začínající onemocnění očí, jsou vyřazeni z chovu.

Protože pravděpodobnost záchytu onemocnění očí narůstá s věkem jedince, kdy se teprve projeví vlohy získané po rodičích, musí majitelé chovných psů a fen před každým krytím klubu dodat potvrzení ne starší dvou let, že pes/fena jsou „prostí všech klinických příznaků pro dědičná oční onemocnění“.

Je důležité si uvědomit, že ne u všech nemocí očí je znám mechanismus přenosu genů na potomky. To znamená, že není jisté, že potomci postižených rodičů také onemocní. Tak je možné, že v jiných evropských zemí (např. v Německu) nejsou entlebuši s goniodysplazií vyřazeni z chovu.

V České republice ale každopádně platí, že zjištěné příznaky „dědičných očních onemocnění“ (je jich na protokole od oftalmologa vyjmenovaných asi 16) vylučují jedince z dalšího chovu.

Výsledek musí být formulace: „zvíře je prosté všech klinických příznaků pro dědičná oční onemocnění“.

 

Vyšetření na nosičství genu prcd-PRA – progresivní atrofie sítnice

Progresivní atrofie sítnice je dědičné oční onemocnění, při kterém odumírají v oku buňky zachycující světlo a které ve věku 4 – 6 roků končí neodvratně oslepnutím postiženého psa.

Protože se jedná o dědičné onemocnění, do chovu v České republice je možné zařadit pouze jedince, kteří mají hodnotu A nebo B.

Vysvětlení 3 možností přenosu genu je dobře zpracováno na stránkách laboratoře OPTIGEN.

Vyšetření provádí jen klubem schválené genetické laboratoře.

 

Sonografické vyšetření ektopických ureterů EU – vyústění močovodů  

Tkz. ektopický ureter je vrozená anomálie vývodů močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném místě. Důsledkem této dědičné vady je nejenom nevyhnutelná inkontinence, ale i opakované záněty močového měchýře a ledvin.

Výsledek správnosti vyústění ureterů se uvádí v třech stupních A, B nebo C.

Nejlepší výsledek je A.

Výsledek musí být EU A nebo B.

 výsledek EU
klinický význam
EU A normální korektní vyústění, zvíře bude klinicky zcela zdravé
EU B jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře, bez klinických symptomů
EU C jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře anebo ústí zcela mimo močový měchýř, vždy s klinickými symptomy – jedinec je vyřazen z chovu