Chov a zdraví

Welsh Corgi Pembroke

FCI Standard

Chov a zdraví

Entlebušský salašnický pes

FCI Standard

Chov a zdraví

Cílem naší chovatelské stanice SWISS ART je chov psů podle přísných pravidel FCI, Welsh Corgi a Kelpie klubu CZ a Klubu švýcarských salašnických psů.
Děláme všechno proto, aby naše budoucí štěňátka byla nejenom atraktivní, ale hlavně zdravá a měla vyrovnanou a přátelskou povahu.
Jsme členy Klubu švýcarských salašnických psů, Welsh Corgi a Kelpie klubu CZ a naše chovatelská stanice je registrována u FCI. Oba kluby – kromě jiného chovatelského servisu – organizují bonitace (posouzení chovnosti mladých psů a fenek), kontrolují vhodnost chovných spojení, organizují kontroly vrhu u chovatele a potvrzují genetickými testy i skutečnou identitu štěňátek. To zaručuje budoucím majitelům jistotu ohledně zdraví a původu jejich nového člena rodiny.
Naše štěňátka vyrůstají uprostřed rodiny v domě se zahradou, hned od začátku jsou socializována a sdílí domácnost s jinými hodnými psy a kočkami. Štěňátka po rodičích zdědila vyrovnané povahy, vyrůstají uprostřed milující rodiny a mají všechny předpoklady, aby z nich vyrostli šťastní a vyrovnaní psi.
Je velmi důležité si na začátku uvědomit, že corgi a entlebuši jsou pracovní a hlavně pracovití psi a jejich inteligentní hlavička se musí něčím zaměstnávat. Od budoucích majitelů štěňátek očekáváme, že budou nejenom pracovat na jejich socializaci, ale že absolvují alespoň základní výcvik poslušnosti. Cvičit s tak chytrým psem je vlastně zábava, ale všichni víme, že to není úplně snadné si život zorganizovat tak, aby se tam vešel ještě cvičák. Je to ale nezbytná podmínka, abyste se s pejskem sžili a jednoduše si rozuměli. Jít s ovladatelným pejskem kamkoliv je prostě radost.
Corgíci a entlebušíci jsou stále ještě dost vzácné rasy a díky své kráse všude vzbudí rozruch. Když je dokážeme předvést jako milované a dobře vychované psy, tak jim můžeme aspoň vrátit tu lásku, kterou dávají oni nám. Kromě toho člověk nebo pes, který se nenudí, prostě nezlobí 😊


Chov Welsh Corgi

Všechna rizika onemocnění u plemena Welsh Corgi Pembroke jsou velmi dobře popsána na stránkách klubu https://www.corgiklub.eu/zdravi

K bonitaci corgiů nemusí majitel psa předložit žádné zdravotní výsledky. Na stránkách klubu je doslovně uvedeno: „Welsh Corgi zatím nebyla stanovena žádná povinná zdravotní vyšetření podmiňující chovnost. Chvályhodné ale je, že mnozí chovatelé podrobují své psy a feny těmto vyšetřením zcela dobrovolně.“

Protože všechny testy jsou nepovinné, ale důležité pro zdraví dalších generací, nechali jsme Lilly otestovat na tyto dědičně přenášené nemoci:

  • vyšetření na přenos genu PRA-rcd3 – progresivní atrofie sítnice
  • vyšetření na přenos von Willebrandova choroby
  • vyšetření na přenos degenerativní myelopatie
  • přenos genu ovlivňující délku srsti u psů

Zdravotní výsledky dopadly velmi dobře.  Přesto jsme vybírali krycího psa tak, aby v další generaci byly zdravotní výsledky ještě lepší.

Otcem štěňátek pro náš corgi vrh A je Casanova from Valhalos Sargas. Casanova je krásný a milý pes, ale hlavně má výborné zdravotní výsledky.  Jejich společní potomci mají jistotu, že nikdy neonemocní progresívní atrofií sítnice, von Willebrandovou chorobou ani degenerativní myelopatií a zároveň nebudou ani přenašeči genu pro dlouhou srst.

 

Chov entlebušského salašnického psa

Cílem naší chovatelské stanice entlebušského salašnického psa SWISS ART je chov této krásné rasy podle přísných pravidel FCI a KSSP.

Děláme všechno proto, aby naše budoucí štěňátka byla nejenom atraktivní, ale hlavně zdravá a měla vyrovnanou a přátelskou povahu, díky které je entlebuch tak výborný společník.

Jsme členy Klubu švýcarských salašnických psů a naše chovatelská stanice je registrována u FCI.

Klub švýcarských salašnických psů – kromě jiného chovatelského servisu – organizuje mj. posouzení chovnosti mladých psů a fenek (tzv. bonitace), kontroluje vhodnost chovných spojení a kontroluje i vrhy štěňat a tím zaručuje budoucím majitelům štěňátek jistotu ohledně zdraví a původu jejich nového člena rodiny.

Dalším důvodem proč si koupit štěňátko entlebucha s průkazem původu je otázka jeho zdraví i v budoucnosti. Do chovu je připuštěn jen pes nebo fenka s dobrými zdravotními výsledky a krycí list je vystaven pouze ke spojení dvou vhodných jedinců.

 

Zdraví entlebušského salašnického psa

U entlebušského salašnického psa je k uchovnění (bonitaci) požadováno pět zdravotních testů, které mají z chovu vyloučit jedince s nejčastějšími zdravotními komplikacemi, které mohou postihnout tuto rasu.

Jsou to:

  • dysplazie loketních kloubů tzv. DLK
  • dysplazie kyčelních kloubů tzv. DKK
  • dědičné oční vady tzv. DOV
  • vyšetření na přenos genu prcd-PRA – progresivní atrofie sítnice
  • sonografické vyšetření ektopických ureterů EU – vyústění močovodů

 

Zdravotní výsledky April Schatzi Swiss Tricolor

Naše chovná fenka April Schatzi Swiss Tricolor zdědila po svých rodičích ty nejlepší možné zdravotní dispozice.

dysplazie loketních kloubů  DLK DLK 0/0
dysplazie kyčelních kloubů DKK DKK A/A
dědičné oční vady prostá všech příznaků

data vyšetření: 22.2.2016, 20.11.2017

prcd-PRA A negativní (zdravá a není ani přenašečem genu)
ektopický ureter A

 

Základní vysvětlení k jednotlivým vyšetřením jsou uvedena níže:  

RTG vyšetření dysplazie loketních a kyčelních kloubů 

Dysplazie loketních kloubů a dysplazie kyčelních kloubů patří mezi nejčastější onemocnění pohybového aparátu psů. Je to onemocnění vývojové a kromě základní dědičnosti může být ovlivněno i vnější faktory v životě štěněte jako je výživa, rychlost růstu a fyzická zátěž. Vyšetření provádí jen klubem schválení specialisté.

Výsledek vyšetření DLK se uvádí v čtyřech stupních 0 až 3.

Nejlepší výsledek je 0 pro oba loketní klouby: DLK 0/0.

Výsledek hodnocení DLK nesmí být horší než 2.

hodnocení  DLK stupeň postižení
0 normální, zdravý loketní kloub
1 mírná artróza
2 střední artróza
3 těžká artróza                      – jedinec je vyřazen z chovu

 

Výsledek vyšetření DKK se uvádí v pěti stupních A až E.

Nejlepší výsledek je A pro oba kyčelní klouby: DKK A/A.

Výsledek hodnocení DKK nesmí být horší než C.

hodnocení DKK stupeň postižení
A negativní
B hraniční
C lehký
D středně těžký                     – jedinec je vyřazen z chovu
E  těžký                                 – jedinec je vyřazen z chovu

 

Dědičné oční vady DOV

U entlebušského salašnického psa se vyskytují ve zvýšené míře různá onemocnění očí.

Jsou to především goniodysplazie/glaukom, katarakta a progresívní atrofie sítnice.

Jedině u nemoci progresívní atrofie sítnice je k dispozici test z DNA, který určí přesně, jaké geny štěňátko po svých rodičích získalo a  zda v budoucnosti jako dospělý pes zůstane zdravé anebo onemocní – viz níže Vyšetření na nosičství genu prcd-PRA.

U ostatních onemocnění očí entlebuchů ale v současné době není  k dispozici žádný genetický test, který by dal jednoznačnou odpověď na otázku, jaké geny pes zdědil po rodičích. Proto se to řeší tak, že chovný pes a fenka musí chodit pravidelně k oftalmologovi a ve chvíli, kdy se zjistí začínající onemocnění očí, jsou vyřazeni z chovu.

Protože pravděpodobnost záchytu onemocnění očí narůstá s věkem jedince, kdy se teprve projeví vlohy získané po rodičích, musí majitelé chovných psů a fen před každým krytím klubu dodat potvrzení ne starší dvou let, že pes/fena jsou „prostí všech klinických příznaků pro dědičná oční onemocnění“.

Je důležité si uvědomit, že ne u všech nemocí očí je znám mechanismus přenosu genů na potomky. To znamená, že není jisté, že potomci postižených rodičů také onemocní. Tak je možné, že v jiných evropských zemí (např. v Německu) nejsou entlebuši s goniodysplazií vyřazeni z chovu.

V České republice ale každopádně platí, že zjištěné příznaky „dědičných očních onemocnění“ (je jich na protokole od oftalmologa vyjmenovaných asi 16) vylučují jedince z dalšího chovu.

Výsledek musí být formulace: „zvíře je prosté všech klinických příznaků pro dědičná oční onemocnění“.

 

Vyšetření na nosičství genu prcd-PRA – progresivní atrofie sítnice

Progresivní atrofie sítnice je dědičné oční onemocnění, při kterém odumírají v oku buňky zachycující světlo a které ve věku 4 – 6 roků končí neodvratně oslepnutím postiženého psa.

Protože se jedná o dědičné onemocnění, do chovu v České republice je možné zařadit pouze jedince, kteří mají hodnotu A nebo B.

Vysvětlení 3 možností přenosu genu je dobře zpracováno na stránkách laboratoře OPTIGEN.

Vyšetření provádí jen klubem schválené genetické laboratoře.

 

Sonografické vyšetření ektopických ureterů EU – vyústění močovodů  

Tkz. ektopický ureter je vrozená anomálie vývodů močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném místě. Důsledkem této dědičné vady je nejenom nevyhnutelná inkontinence, ale i opakované záněty močového měchýře a ledvin.

Výsledek správnosti vyústění ureterů se uvádí v třech stupních A, B nebo C.

Nejlepší výsledek je A.

Výsledek musí být EU A nebo B.

 výsledek EU
klinický význam
EU A normální korektní vyústění, zvíře bude klinicky zcela zdravé
EU B jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře, bez klinických symptomů
EU C jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře anebo ústí zcela mimo močový měchýř, vždy s klinickými symptomy – jedinec je vyřazen z chovu